OSIGURANJE


OSIGURANJE STANA I STAMBENIH POKRETNINA

Predmet osiguranje su stan (kuća) te stambene i druge pokretnine u stalno naseljenim stanovima i kućama koje su u vlasništvu osiguranika i članovima njegovog porodičnog domaćinstva ili su u najmu istih.

INFORMATIVNI IZRAČUN ZA OSIGURANJE STANA I STAMBENIH POKRETNINAUNESITE KVADRATURU VAŠEG STANA : m2


Osiguranjem stana i stambenih pokretnina obezbjeđujemo štete nastale usljed:

  1. požara, eksplozije
  2. oluje, grada, udara groma
  3. pada letjelice, manifestacija i demonstracija
  4. izljevanja vode
  5. provalne krađe i razbojništva
  6. loma stakla
  7. štete za koje su odgovorni nosioci stanarskog prava

Posebnim dogovorom osiguranje se može proširiti i na pokriće šteta na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje zemljotres. Dodatnim dogovorom je moguće osigurati i električne aparate za domaćinstvo i mašine tako da su, pored svih nabrojanih osnovnih opasnosti, osiguranjem pokrivene i štete koje nastaju zbog djelovanja mehaničkih sila, djelovanja električne energije, zbog grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi, te zbog pada ili prevrtanja. Posebnim dogovorom se može osigurati i telefon, antene, interfon, videofon i pripadajuće instalacije u stanu zbog nekontroliranog djelovanja električne struje.

Pored svoje funkcionalnosti, naš stan ili kuća, oprema u njima i dragocjeni predmeti, jedan su od najsnažnijih izraza naše individualnosti. Možda nekada nismo svjesni koliko stvari posjedujemo u stanu i koja je njihova vrijednost. Naša pažnja nije uvijek dovoljna zaštita. O tome nas prečesto osvijesti tek šteta koja nam se dogodi.

U razvijenim zemljama svijeta različiti oblici osiguranja stambenih objekata i pokretnina u njima su jako rašireni, a i kod nas ljudi postaju sve svjesniji da takva osiguranja ne predstavljaju nepotrebni trošak, već garanciju sigurnosti i očuvanje imovine.

Sjedište Društva - Centrala 
Dolina 8, 71000 Sarajevo 
Tel.: 033 25 21 11, fax: 033 25 21 79 
Tel.: 033 25 21 10, fax: 033 25 21 77 
info@triglavbh.ba
sarajevo@triglavbh.ba

Podružnica Bihać 
Hasana Kjafije Pruščaka bb., 77000 Bihać
Tel.: 037 22 36 12, fax: 037 22 36 13 
bihac@triglavbh.ba

Podružnica Tuzla 
Đorđa Mihajlovića br.4, 75000 Tuzla
Tel: 035 30 15 00, fax: 035 30 15 01  
tuzla@triglavbh.ba

Podružnica Mostar 
Braće Fejića 19, 88104 Mostar 
Tel.: 036 514-050, fax: 036 514-058 
mostar@triglavbh.ba

Podružnica Zenica 
Zmaja od Bosne br. 27, 72000 Zenica 
Tel.: 032 44 82 50, fax: 032 44 82 67
zenica@triglavbh.ba

Podružnica Travnik 
Lukačka bb, 72270 Travnik 
Tel.: 030 51 00 24, fax: 030 51 00 25 
travnik@triglavbh.ba

Podružnica Goražde 
Sinan Paše Sijerčića bb, 73000 Goražde 
Tel.: 038 22 12 38, fax: 038 22 12 38 
gorazde@triglavbh.ba